ASSENZA’S kleuronderzoek

Er wordt met aquarelverf /gouache + aanvullende tekentechnieken gewerkt, onderbouwd door kunstwaarnemingsoefeningen  uit de Schilderschool  van Beppe Assenza (CH),  voorbeelden uit zijn schetsboeken en Assenza’s  eigen werk.

Helemaal onderaan vindt je een bescheiden dia-show over Beppe Assenza.


PS. in de diashow zijn ook de columns 1-10 opgenomen (over het werk van Assenza),

        die in 2021 werden gepubliceerd in ‘MOTIEF’...

© all rights reserved,

marianne polhout / atelierdebark / 2003


last update  april  2023

paint at atelierdebark punt nl

Schilderlocatie: ‘t Atelier

Loenen op de Veluwe

Voor zijn eigen kleur-onderzoek en als voorbereiding/begeleidng voor de studenten van zijn Schilderschool heeft Assenza meer dan 30 schetsboeken geschilderd tussen 1970 en 1985. Na 37 jaar is eindelijk (2022) een schetsboek van hem in boekvorm verschenen en wel een combinatie van schetsboek nr. 23 en nr. 28. Te bestellen via assenza.ch

Uit die 2 schetsboeken (in één) worden voorbeelden gekozen, die wij gaan schilderen. In de schildercursus krijg je een degelijke basis over alle schilderkundige elementen uit de schilderkunst,  onderbouwd en ondersteund door waarnemings-oefeningen aan de hand van werk van Assenza. Kwaliteitenstudies en hoe de opbouw van kleuren geschilderd kunnen worden, compositionele elementen, licht/donker, stof/vorm, vlak/lijn en penseelvoering zullen uitvoerig aan bod komen. De wezenlijke beweging, werking en karakter van kleuren apart en in onderlinge dialoog zullen in deze cursus aan bod komen. Kortom... je leert schilderen.

Beppe Assenza’s   schets-

boeken  23 en 28 in één


te bestellen via: assenza.ch

De lessen bestaan uit tekenen van een object en een klein deel kunst-waarnemen, waarna een inleiding volgt op het kleur-motief vd (mid-)dag.

Er wordt regelmatig gezamenlijk gekeken naar het geschilderde werk, waardoor er veel geleerd kan worden..


Al naar gelang de eigen inzet (thuis) zal je meer of minder profijt hebben van de cursus en vorderingen maken.


Er is niets verplicht, het allerbelangrijkste is, dat je plezier hebt in het schilderen en het beste materiaal uitkiest.

Ik geef aanzetjes, niets meer, maar zeker niet minder  (-:

Werking en karakter van ORANJE: schildercursus, start 20  januari 2024

met voorbeelden van kleuronderzoek uit verschillende schetsboeken van Assenza.


In de schildercursus ’Oranje’ van 6 zaterdagmiddagen en die start op 20  januari 2024 zullen voorbeelden van oranje-kleuronderzoek uit verschillende schetsboeken van Assenza aan bod komen.

In de cursus wordt onderzocht hoe oranje haar eigen karakter kan bewaren. Hoe het is om bv oranje met geel te schilderen of… oei.. oranje met rood? Rood is natuurlijk een dominante kleur, die echter oranje zowel meer moed kan doen toekomen of juist ten onder kan laten gaan… Zijn deze 2 kleuren aan elkaar gewaagd?

En… hoe schilder je dat op papier? Door eerst te kijken naar het karakter van oranje, die als mengkleur van geel en rood ontstaat en dus zowel een beetje geel-karakter, als rood-karakter heeft.

Als opmaat naar het te schilderen kleur-motief. zal aan de hand daarvan af en toe kort het kunst-waarnemen beoefend worden. Daarna zal een heldere inleiding voor een oranje kleurstudie gegeven worden en tijdens het schilderen zullen we regelmatig elkaars werk bekijken om daardoor een bredere kijk op de algehele schilderkunst te ontwikkelen.


Na aanmelding ontvang je meer informatie, ook over het aan te schaffen materiaal.

Beppe Assenza  

Blauw-studie uit

schetsboek nr. 28