ASSENZA’S -  kleuronderzoek

Er wordt met aquarelverf  + aanvullende tekentechnieken gewerkt, onderbouwd door kunstwaarnemingsoefeningen uit de Schilderschool  van Beppe Assenza (CH),  voorbeelden uit zijn schetsboeken en Assenza’s  eigen werk.

Helemaal onderaan vindt je een bescheiden dia-show over Beppe Assenza.


PS. in de diashow zijn ook de columns 1-10 opgenomen, die in 2021 werden gepubliceerd in ‘MOTIEF’...

© all rights reserved,

marianne polhout / atelierdebark / 2003


last update  december  2022

paint at atelierdebark punt nl

Schilderlocatie: ‘t Atelier

Loenen op de Veluwe

Voor zijn eigen kleur-onderzoek en als voorbereiding/begeleidng voor de studenten van zijn Schilderschool heeft Assenza meer dan 30 schetsboeken geschilderd tussen 1970 en 1985. Nu na 37 jaar is eindelijk een schetsboek van hem in boekvorm verschenen en wel een combinatie van schetsboek nr. 23 en nr. 28. Te bestellen via assenza.ch

Uit die 2 schetsboeken (in één) worden 7 voorbeelden gekozen, die wij gaan schilderen. In deze aquarel-schildercursus krijg je een degelijke basis over alle schilderkundige elementen uit de schilderkunst,  onderbouwd en ondersteund door waarnemings-oefeningen aan de hand van werk van Assenza. Kwaliteitenstudies en hoe de opbouw van kleuren geschilderd kunnen worden, compositionele elementen, licht/donker, stof/vorm, vlak/lijn en penseelvoering zullen uitvoerig aan bod komen. De wezenlijke beweging, werking en karakter van kleuren apart en in onderlinge dialoog zullen in deze cursus je zintuigen doen glanzen.

Beppe Assenza’s   schets-

boeken  23 en 28 in één


te bestellen via: assenza.ch

In alle schildercursussen wordt met aquarel in combi met tekengerei en evt. gouache gewerkt

      

INHOUD;

             - beweging, werking en karakter van de kleur,

                licht/donker, vlak/lijn, stof/vorm, compositie                      

              

            -  kleurenleer van Goethe: karakterloos/      

                karaktervol/complementair en die van Steiner:      

                glans- en beeldkleuren

De lessen bestaan uit een klein deel kunst-waarnemen, waarna een uitleg volgt op het motief vd middag.

Er wordt regelmatig gezamenlijk gekeken naar het geschilderde werk, waardoor er veel geleerd kan worden..


Al naar gelang de eigen inzet (thuis) zal je meer of minder profijt hebben van de cursus en vorderingen maken.


Er is niets verplicht, het allerbelangrijkste is, dat je plezier hebt in het schilderen en het beste materiaal uitkiest.

Ik geef aanzetjes, niets meer, maar zeker niet minder  (-:

Werking en karakter van BLAUW: schildercursus, start 30  september 2023

met voorbeelden van kleuronderzoek uit verschillende schetsboeken van Assenza.


Blauw… de kleur die ons naar ons binnenste kan leiden en daar tussen licht en donker vorm aanneemt.

Die reikwijdte heeft blauw.

Hoe vreugdevol wordt blauw, als het in samenspraak met oranje op het doek verschijnt; oranje is haar complementaire kleur en kan het blauw doen oplichten door haar stralende karakter. Blauw kan desalniettemin blauw blijven en oranje zal eveneens haar eigen karakter kunnen bewaren.

Maar ja, hoe schilder je dat op papier? Dat ervaren we in 7 wekelijkse schilder-middag-bijeenkomsten.

Als opmaat naar het te schilderen kleur-motief. zal aan de hand daarvan kort het kunst-waarnemen beoefend worden. 

Daarna zal ik een heldere inleiding geven en tijdens het schilderen zullen we regelmatig elkaars werk bekijken om daarvan vruchten te kunnen plukken…

Assenza’ s   kleuronderzoek  uit zijn schetsboeken nr. 23 en 28:

De glanskleuren - ze stralen… schildercursus van 7 zaterdagmiddagen, start 14 jan. 2023

met voorbeelden van kleuronderzoek uit Assenza’s schetsboeken:


vanaf 14 januari 2023 gaan wij ons kleur-onderzoek uitbreiden en onze schilder-inspiratie , (zie hier ) wederom hoofdzakelijk putten uit de kleurenstudies uit het onlangs 

gepubliceerde schetsboek 23/28 van Beppe (Giuseppe) Assenza, - te koop via assenza.ch

Kost wel € 100.=, maar dan heb je ook wat.

Een aantal kleurenstudies met betrekking tot de glanskleuren en de zogenaamde secundaire kleuren (violetgroen en oranje) worden daaruit (en andere schetsboeken) gekozen:


Alle licht/donker nuances, die in de glanskleuren blauw, geel en rood bestaan, en alle kleuren daartussen worden in deze aquarel-schildercursus aangesproken met behulp van vnl. de optische zintuigen. Vooral de smaakzin.

Er wordt onderzocht, hoe bv. oranje ‘gekarakteriseerd’ kan worden in een geel vlak of wat nu het wezenlijke karakter van rood is. 

Kortom, een innige verbinding met de kleur komt tot stand, door ze eventjes in je op te nemen, door heel even zelf de kleur te worden.

Vanaf 14 januari 2023 op 7 zaterdagmiddagen (bijna) op rij van 13-16 uur in ’t Atelier/Loenen-Vel.  

Max. 7 deelnemers.

Na aanmelding ontvang je een uitgebreide materialen-lijst.


Beppe Assenza  

Blauw-studie uit

schetsboek nr. 28