ASSENZA’S -  kleuronderzoek

Er wordt met aquarelverf  + aanvullende tekentechnieken gewerkt, onderbouwd door kunstwaarnemingsoefeningen uit de Schilderschool  van Beppe Assenza (CH),  voorbeelden uit zijn schetsboeken en Assenza’s  eigen werk.

Helemaal onderaan vindt je een bescheiden dia-show over Beppe Assenza.


PS. las je ook mijn columns over Assenza in MOTIEF ? (kan goed dienen als voorbereiding voor alle schildercursussen !

Beppe Assenza  

Blauw-studie uit schetsboek nr. 28

© all rights reserved,

marianne polhout / atelierdebark / 2003


last update  september  2022

paint at atelierdebark punt nl

Schilderlocatie: ‘t Atelier

Loenen op de Veluwe

B. KOSTEN voor 3x studie BLAUW  uit Assenza’s schetsboek:

                € 145.=  voor  3x - 13-16 u, excl. mat.kosten

LOCATIE: ’t Atelier in Loenen/Vel.

                              (20 km v.a. Zutphen)

AANMELDEN:

                 paint at atelierdebark punt  nl

                         Zie de flyer op ‘home’.

               

A. KOSTEN voor 7x studies uit Assenza’s schetsboek:

                € 65.= per keer  of  € 280.=  voor  7x van 13-16 uur,

                 exclusief  materiaalkosten

LOCATIE: ’t Atelier in Loenen/Vel.

                              (20 km v.a. Zutphen)

AANMELDEN:

                 paint at atelierdebark punt  nl

                 Na aanmelding wordt een lijst van het aan 

                 te schaffen materiaal toegestuurd.

Voor zijn eigen kleur-onderzoek en als voorbereiding/begeleidng voor de studenten van zijn Schilderschool heeft Assenza meer dan 30 schetsboeken geschilderd tussen 1970 en 1985. Nu na 37 jaar is eindelijk een schetsboek van hem in boekvorm verschenen en wel een combinatie van schetsboek nr. 23 en nr. 28.

Uit die 2 schetsboeken (in één) worden 7 voorbeelden gekozen, die wij gaan schilderen. In deze aquarel-schildercursus krijg je een degelijke basis over alle schilderkundige elementen uit de schilderkunst,  onderbouwd en ondersteund door waarnemings-oefeningen aan de hand van werk van Assenza. Kwaliteitenstudies en hoe de opbouw van kleuren geschilderd kunnen worden, compositionele elementen, licht/donker, stof/vorm, vlak/lijn en penseelvoering zullen uitvoerig aan bod komen. De wezenlijke beweging, werking en karakter van kleuren apart en in onderlinge dialoog zullen in deze cursus je zintuigen doen glanzen.

Beppe Assenza’s   schetsboeken

23 en 28 in één


te bestellen via: assenza.ch

     

  1. A.Aquarel-schildercursus (met aanvullend tekengerei) - 7 zaterdagmidd. 13-16 u.  v.a. 24 september 2022

       INHOUD;

             - beweging, werking en karakter van de kleur,

                licht/donker, vlak/lijn, stof/vorm, compositie                      

              

            -  kleurenleer van Goethe: karakterloos/      

                karaktervol/complementair en die van Steiner:      

                glans- en beeldkleuren

  1. B. Het karakter v. Blauw (aquarel + aanvullende techn.) - 3 zaterdagmidd. 13-16 u.         op 19 + 26 nov. + 3 dec. 2022.   Behandeld wordt: wezen en karakter van de kleur blauw: we zullen niet alleen de blauw-schetsen van Assenza schilderen maar ook op een andere, vrijere manier, zie de dia-show voor voorbeelden.

  2. C.7x Blauw (aquarel + aanvullende techn.) v.a. herfst 2023, zie helemaal onderaan

De lessen bestaan uit een klein deel kunst-waarnemen, waarna een uitleg volgt op het motief vd middag.

Er wordt regelmatig gezamenlijk gekeken naar het geschilderde werk, waardoor er veel opgestoken kan worden.. Al naar gelang de eigen inzet (thuis) zal je meer of minder profijt hebben van de cursus en vorderingen maken.

Er is niets verplicht, het allerbelangrijkste is, dat je plezier hebt in het schilderen en het beste materiaal uitkiest.

Ik geef aanzetjes, niets meer, maar zeker niet minder  (-:

BLAUW: kleuronderzoek uit Assenza’s schetsboeken


Blauw… de kleur die ons naar ons binnenste kan leiden en daar tussen licht en duisternis vorm aanneemt.

Die reikwijdte heeft blauw.

Hoe vreugdevol wordt blauw, als het in samenspraak met oranje op het doek verschijnt; oranje is haar complementaire kleur en kan het blauw doen oplichten door haar stralende karakter. Blauw kan desalniettemin blauw blijven en oranje zal eveneens haar eigen karakter kunnen bewaren.

Maar ja, hoe schilder je dat op papier? Dat ervaren we in 7 wekelijkse schilder-middag-bijeenkomsten.

Als opmaat naar het te schilderen kleur-motief. zal aan de hand daarvan kort het kunst-waarnemen beoefend worden. 

Daarna zal ik een heldere inleiding geven en tijdens het schilderen zullen we regelmatig elkaars werk bekijken om daarvan vruchten te kunnen plukken…

Assenza’ s   kleuronderzoek  uit zijn schetsboeken nr. 23 en 28: